31/08/2019 - Posted by: Nguyễn Huân - 0 comments

Cho gà xuất ngoại

Không chỉ nức tiếng cả nước về sản...

See more

24/08/2018 - Posted by: Nguyễn Huân - 0 comments

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư: Thương hiệu giống gia cầm hàng đầu Việt Nam

Được thành lập ngày 18/09/2006 trên cơ sở trại gà giống gia đình Minh Dư, trải qua hơn 25 năm nghiên cứu, chọn tạo và nhân giống gà ta,...

See more

23/09/2017 - Posted by: Nguyễn Hữu Huân - 0 comments

Bình Định: Hiệu quả mô hình nuôi gà an toàn sinh học hộ gia đình sau lũ lụt

Nhằm khôi phục ngành chăn nuôi sau lũ lụt và đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học đồng bộ trong chăn nuôi, năm 2017,...

See more

08/09/2017 - Posted by: Nguyễn Hữu Huân - 0 comments

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN AN TOÀN SINH HỌC

Những năm gần đây Thanh Lương nổi lên...

See more