Chickens selected Minh Du Binh Dinh

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Sản phẩm

Products

Sharing experiences

Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3...

See more

Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH DÙNG KHÁNG SINH CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN...

See more

Merit

Certificate