Lịch phòng vaccine gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH PHÒNG VACCINE CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3
Ngày tuổi Loại vacxin Đường cấp thuốc Liều lượng Phòng bệnh 
1 ngày Marek Dưới da cổ 0,2 ml/con Marek
4 ngày ND - IB ( Sống ) Nhỏ mắt , nhỏ mũi 1 con 1 giọt Dịch tả , viêm phế quản truyền nhiễm
7 ngày Đậu VN Đâm màng cánh 1 con 1 mũi Trái đậu
Gumboro ( lần 1 )  Nhỏ miệng 1 con 1 giọt Gumboro
9 ngày Cắt mỏ      
14 ngày Cúm lần 1 Chích dưới da cổ 1 con 1/2 liều Cúm A H5N1
Gumboro ( lần 2 )  Nhỏ miệng 1 con 1 giọt Gumboro
21 ngày ND - IB ( Sống ) Nhỏ miệng 1 con 1 giọt Dịch tả , viêm phế quản truyền nhiễm
ND ( Chết ) Dưới da cổ 1 con 1/2 liều Dịch tả 
56 ngày ND - IB ( Sống ) Nhỏ miệng 1 con 1 giọt Dịch tả , viêm phế quản truyền nhiễm
ND ( Chết ) Dưới da cổ 1 con 1 liều Dịch tả 

 

Lưu ý: 

1 - Nếu vùng có áp lực bệnh cúm cao nên tiêm mũi 2 vào lúc 28 ngày tuổi (mũi 1 cách mũi 2 là 14 ngày)

2 - Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực trong chuồng và ngoài khu vực chuồng
 nuôi: 2 lần/ tuần.