QUÁ TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM

TỪ CÁC TRẠI GÀ BỐ MẸ: Hình ảnh trại gà bố mẹ tuyền thống(chuồng hở)

TỪ CÁC TRẠI GÀ BỐ MẸ: Hình ảnh trại gà bố mẹ hiện đại(Chuồng kín)

TỪ CÁC TRẠI GÀ BỐ MẸ: Hình ảnh qui mô trại gà bố mẹ hiện đại(chuồng kín)-mời xem phóng sự phút thứ 7’10-15’

TRỨNG CHUẨN BỊ ĐƯA VÀO MÁY ẤP

 

ĐƯA TRỨNG VÀO MÁY ẤP

TRỨNG ĐƯỢC XẾP ĐẦY VÀO MÁY ẤP

 

GÀ CON CHÀO ĐỜI TỪ MÁY MỞ SAU 21 NGÀY

RA GÀ CON SAU KHI ẤP 21 NGÀY 

GÀ ĐƯỢC PHÂN LOẠI CHO VÀO THÙNG QUI CÁCH 

GÀ ĐƯỢC TIÊM VACCIN MAREK TRƯỚC KHI XUẤT BÁN 

SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CTY TNHH GiỐNG GIA CẦM MINH DƯ

 

  Gà Ta Chọn Lọc 1 ngày tuổi              -             Gà Lương Phượng 1 ngày tuổi

NIÊM PHONG TEM KIỂM PHẢM TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG 

 

Thùng Gà Con đã được niêm tem kiểm phẩm          -         Một tem kiểm phẩm

NIÊM PHONG TEM KIỂM PHẢM TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG 

 GÀ CON ĐƯỢC XUẤT XƯỞNG 

 

  THÙNG ĐƯỢC XẾP 5 LỚP TRÊN XE

HÌNH ẢNH CÔNG ĐOẠN BỐC XẾP THÙNG GÀ CON   

QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN GÀ CON GIAO CHO ĐẠI LÝ