27/04/2017 - Posted by: Nguyễn Huân - 0 comments

Chứng nhận

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, sản phẩm Giống gà ta 1 ngày tuổi và ông Lê Văn Dư vinh dự được chứng nhận:                      

See more

02/04/2017 - Posted by: Nguyễn Hữu Huân - 0 comments

Ấp - nở

  Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã đầu tư nhà máy sản xuất con giống gia cầm với quy mô đầu tư lớn và hiện đại có công suất...

See more

02/04/2017 - Posted by: Lê Văn Dư - 0 comments

Bằng khen

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư và cá nhân ông Lê Văn Dư vinh dự nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý:      

See more

02/04/2017 - Posted by: Lê Văn Dư - 0 comments

Sự kiện

Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị phát triển...

See more

02/04/2017 - Posted by: Nguyễn Huân - 0 comments

Làm việc

Phòng kế toán Họp kế hoạch đầu năm 2017 Triển khai dự án

See more